Jak zlepšit ekonomiku běhu

Určitě jste to zažili. Běžíte poměrně rychle, připadáte si jako mistr světa a najednou vás předběhne další běžec, který běží tak ladně a s úsměvem ve tváři, že to vypadá, jako by se vůbec nenadřel. "Ten musí mít naběháno", řeknete si, ale tím to není. Jeho biomechanika pohybu je jen mnohem úspornější než ta vaše a on dokáže efektivně využívat potenciál celého svého těla bez drtivé většiny zbržďovacích procesů navíc.

Co je ekonomika běhu?

Ekonomika běhu je v zahraničních studiích a publikacích ekvivalentně vyjádřena pojmy running economy (RE) a ukazuje kolik kyslíku je běžec schopen přijmout při dané maximální rychlosti. Běžec s lepší ekonomikou běhu spotřebuje při stejné rychlosti daleko méně kyslíku, než běžec s RE horší. Mezi hlavní faktory ovlivňující ekonomiku běhu patří například ty fyziologické, antropometrické nebo environmentální, a zahrnujeme sem i techniku běhu. Věděli jste, že dva běžci mohou mít stejné hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max), ale běžec, který je při dané rychlosti úspornější, bude pravděpodobně i lepším běžcem? V praxi to znamená, že pokud běžec při rychlosti 18 km/hod. dosáhne spotřeby kyslíku 61 ml/kg.min, a jiný běžec při stejné rychlosti a podobných hodnotách (VO2max) dosáhne hodnoty 54 ml/kg.min, lepší ekonomiku běhu vykazuje běžec s nižší naměřenou hodnotou spotřeby kyslíku.

aktualni

A jak ekonomiku běhu zlepšit?

Správně zvolený běžecký posilovací trénink významně ekonomiku běhu ovlivňuje. Určitě budete souhlasit, že pružnější a silnější tělo nám umožní využití lepší běžeckou techniku. Nicméně, dalším faktorem, jak být ekonomičtějším běžcem, je zlepšení technické práce provedení běžeckého kroku. Každý pohyb navíc vyžaduje energii a ta bude vždy v nějaké fázi závodu chybět. Proto bychom měli eliminovat jakékoliv vertikální nebo horizontální odchylky navíc. Sledujte při běhu další běžce a poučte se z jejich chyb.

Užitečným nástrojem pro zlepšení běžecké techniky může být rozfázování běžeckého kroku s využitím běžecké abecedy. Běžecká abeceda nám umožňuje uvědomění určitých fází běhu. Samotný trénink s využitím těchto cvičení nestačí. Vše musíme vždy převádět do běhu a trénovat v terénních podmínkách. V praxi to znamená, že se při svém běhu soustřeďme vždy maximálně na 1-2 dva nedostatky, o kterých víme, že děláme. Kupříkladu když vím, že moc máchám rukama do stran, soustředím se na to a vědomě budu ruce v pohybu do stran krotit, abych dosáhl požadovaného výsledku.