VO2 max – jak dokážete využívat kyslík?

Pojem VO2 max je běžeckých kruzích často zmiňovaný v souvislosti s výkonností vytrvalostních sportovců. Co se však přesně skrývá za touto číselnou hodnotou a jakou informaci nám o běžci dává? Je dobré, nebo dokonce důležité, aby i hobby běžec znal své VO2 max?

Definována je VO2 max jako hodnota maximálního objemu kyslíku, který je atlet schopen využít a jednotkou je mililitr na kilogram tělesné hmotnosti za minutu.

Jedná se tedy laicky o jakési měřítko schopnosti těla maximálně využívat kyslík. Jde o velmi dobrý ukazatel aerobní vytrvalosti, přičemž platí, že čím vyšší číslo atlet dosáhne, tím lepší je jeho výkonnost. To z toho důvodu, že atlet s vysokým VO2 max je logicky schopen při sportovním výkonu využít větší množství kyslíku.

Metod, které změří či odhadnou vaši VO2 max je více. Otázkou je, zda to pro hobby běžce má nějaký konkrétní význam. VO2 max je možné nechat si změřit například při komplexní sportovní prohlídce u specializovaného lékaře, který provede laboratorní test s dýcháním do kyslíkové masky. Pro výkonnostní jedince se může jednat o zajímavý ukazatel týkající se trénovanosti jejich těla. Nutno ovšem podotknout, že většina odborných výzkumů zabývajících se touto problematikou došla k závěru, že výraznou měrou k výsledné hodnotě VO2 max přispívají genetické dispozice. To ale neznamená, že usilovným tréninkem se VO2 max nemůže zlepšit. Odhadovaný prostor pro zlepšení je u většiny jedinců ovšem mezi 5 – 20 %. Ideálním příkladem mohou být nejrůznější variace tréninku ve vysoké intenzitě, např. intervaly, fartleky či stupňované kopce. Důležitým faktorem je bezesporu také věk a pohlaví jedince. V neposlední řadě je také nutné zmínit vliv nadmořské výšky. S vyšší nadmořskou výškou výrazně klesá maximální příjem kyslíku. Právě ve vysokých nadmořských výškách se tvoří rozdíly mezi širší a tou nejužší světovou špičkou.

aktualni

Zajímavostí na závěr je, že hodnota 55 se obvykle považuje za velmi dobrý výsledek.